PirateLib
% s Bìa

Cuộc đấu tranh cho linh hồn của dân tộc, văn hóa Séc và sự trỗi dậy của chủ nghĩa cộng sản

Thông qua việc đọc các ấn phẩm lớn, cuốn sách này tái tạo tâm trạng thời hậu chiến thông cảm với sự thay đổi xã hội triệt để, do đó gây nghi ngờ về quan điểm tiêu chuẩn về sự lên nắm quyền của những người cộng sản. Nó cũng đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa chiến tranh và thay đổi xã hội triệt để, việc cộng sản tiếp quản khu vực và vai trò của trí thức.
Thẻ
Khoa học xã hội
Thể loại
Khoa học xã hội
ISBN
ISBN 10: 0742530248
ISBN 13: 9780742530249
Ngôn ngữ
English
Ngày xuất bản
1/1/2005
Nhà xuất bản
Rowman & Littlefield
Các tác giả
Bradley F. Abrams
Rating
Chưa có xếp hạng
Thảo luận công khai% s
Đăng một bình luận mới
Chúng tôi đã tìm thấy% s nhận xét thỏa mãn truy vấn đó
PirateLib Logo