PirateLib
% s Bìa

Nội chiến Tây Ban Nha, Liên Xô và Chủ nghĩa cộng sản

Trong cuốn sách hấp dẫn này, Stanley G. Payne đưa ra tường thuật toàn diện đầu tiên về sự can thiệp của Liên Xô và Cộng sản vào cuộc cách mạng và nội chiến ở Tây Ban Nha. Ông ghi lại chi tiết chưa từng có các chiến lược của Liên Xô, các hoạt động của Quốc tế Cộng sản và vai trò của Đảng Cộng sản ở Tây Ban Nha từ đầu những năm 1930 đến khi kết thúc cuộc nội chiến năm 1939. Dựa trên rất nhiều nguồn chính của Liên Xô và Tây Ban Nha, bao gồm nhiều nguồn chỉ có sẵn gần đây, Payne thay đổi cách hiểu của chúng ta về ý định của Liên Xô và Cộng sản ở Tây Ban Nha, về quyết định của Stalin can thiệp vào ...

(Hiển thị mô tả đầy đủ)
Thẻ
Lịch sử
Thể loại
Lịch sử
ISBN
ISBN 10: 0300130783
ISBN 13: 9780300130782
Ngôn ngữ
English
Ngày xuất bản
10/1/2008
Nhà xuất bản
Yale University Press
Các tác giả
Stanley G. Payne
Rating
Chưa có xếp hạng
Thảo luận công khai% s
Đăng một bình luận mới
Chúng tôi đã tìm thấy% s nhận xét thỏa mãn truy vấn đó
PirateLib Logo