PirateLib
% s Bìa

Kỷ nguyên Park Chung Hee: Sự chuyển mình của Hàn Quốc

Năm 1961, Hàn Quốc chìm trong đói nghèo. Đến năm 1979, nó có một nền kinh tế công nghiệp hùng mạnh và một xã hội dân sự sôi động dẫn đến nền dân chủ tám năm sau đó. Cuốn sách này xem xét sự chuyển đổi như một nghiên cứu về chính trị của quá trình hiện đại hóa, bối cảnh hóa nhiều điều mơ hồ trong lịch sử về quỹ đạo hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững của Hàn Quốc. "
Thẻ
Lịch sử
Thể loại
Lịch sử
ISBN
ISBN 10: 0674072316
ISBN 13: 9780674072312
Ngôn ngữ
English
Ngày xuất bản
1/1/2013
Nhà xuất bản
Harvard University Press
Các tác giả
Ezra F. Vogel
Rating
Chưa có xếp hạng
Thảo luận công khai% s
Đăng một bình luận mới
Chúng tôi đã tìm thấy% s nhận xét thỏa mãn truy vấn đó
PirateLib Logo