PirateLib
% s Bìa

Kiểm tra tính nguyên tố trong thời gian đa thức, từ các thuật toán ngẫu nhiên đến "PRIMES Is in P"

Một cách xử lý khép kín các thuật toán hiệu quả quan trọng về mặt lý thuyết và thực tế cho vấn đề nguyên tố. Văn bản bao gồm các thuật toán ngẫu nhiên của Solovay-Strassen và Miller-Rabin từ cuối những năm 1970 cũng như thuật toán tất định gần đây của Agrawal, Kayal và Saxena. Tập sách này được viết cho sinh viên khoa học máy tính, đặc biệt là những người quan tâm đặc biệt đến mật mã học và sinh viên toán học, và nó có thể được sử dụng như một phần bổ sung cho các khóa học hoặc để tự học.
Thẻ
Toán học
Thể loại
Toán học
ISBN
ISBN 10: 3540259333
ISBN 13: 9783540259336
Ngôn ngữ
English
Ngày xuất bản
8/17/2004
Nhà xuất bản
Springer
Các tác giả
Martin Dietzfelbinger
Rating
Chưa có xếp hạng
Thảo luận công khai% s
Đăng một bình luận mới
Chúng tôi đã tìm thấy% s nhận xét thỏa mãn truy vấn đó
PirateLib Logo