PirateLib
% s Bìa

Chính sách toàn cầu

Trang bị cho giáo viên và người học để thành công trong Chính trị Toàn cầu từ ngày đầu tiên, Sách Khóa học dành cho học sinh này đã được phát triển trực tiếp với IB. Giúp phát triển những người học gắn bó với chính trị, những người có thể suy nghĩ chín chắn về thế giới đang thay đổi của Thế kỷ 21, bạn có thể dựa vào đó để cung cấp thông tin bao quát toàn diện nhất về chủ đề này. Áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên khái niệm thực sự, hoàn toàn phù hợp với giáo trình và có cấu trúc xoay quanh chủ đề trung tâm là Con người, Quyền lực và Chính trị, nó đảm bảo người học phát triển sự hiểu biết qu...

(Hiển thị mô tả đầy đủ)
ISBN
ISBN 10: 0198308833
ISBN 13: 9780198308836
Ngôn ngữ
English
Ngày xuất bản
1/30/2016
Nhà xuất bản
Oxford University Press, USA
Các tác giả
Max Kirsch
Rating
Chưa có xếp hạng
Thảo luận công khai% s
Đăng một bình luận mới
Chúng tôi đã tìm thấy% s nhận xét thỏa mãn truy vấn đó
PirateLib Logo