PirateLib
% s Bìa

Cải cách doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc: Cách tiếp cận công nghiệp và CEO

Đã có nhiều bài viết về cải cách Doanh nghiệp Nhà nước (SOEs) của Trung Quốc sau tác động tái cơ cấu đối với quá trình cải cách kinh tế của Trung Quốc trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, với tư cách là gốc rễ chính của sự thay đổi kinh tế và xã hội, người ta đã thảo luận rất ít ngoài việc mô tả những thiếu sót của DNNN và tác động tổng thể của chúng đối với nền kinh tế. Cuốn sách này phân tích sâu hơn về DNNN thông qua đánh giá quá trình chuyển đổi của 11 ngành cụ thể, liên quan đến tình trạng cạnh tranh, ảnh hưởng của tư cách thành viên WTO và những thách thức mà các ngành này phải đối mặt trong tư...

(Hiển thị mô tả đầy đủ)
Thẻ
Việc kinh doanh
Kinh tế học
Thể loại
Kinh doanh & Kinh tế
ISBN
ISBN 10: 1134142919
ISBN 13: 9781134142910
Ngôn ngữ
English
Ngày xuất bản
1/24/2007
Nhà xuất bản
Routledge
Các tác giả
Leila Fernandez-Stembridge
Juan Antonio Fernandez
Rating
Chưa có xếp hạng
Thảo luận công khai% s
Đăng một bình luận mới
Chúng tôi đã tìm thấy% s nhận xét thỏa mãn truy vấn đó
PirateLib Logo