PirateLib
% s Bìa

Cơ sinh học, Nguyên tắc và Ứng dụng, Phiên bản thứ hai

Theo truyền thống, các ứng dụng của cơ chế sinh học sẽ mô hình hóa các khía cạnh ở cấp độ hệ thống của cơ thể con người. Kết quả là, phần lớn tiến bộ công nghệ cho đến nay xuất hiện trong quá trình phát triển thiết bị cấp hệ thống. Gần đây hơn, các sáng kiến ​​cơ sinh học đang nghiên cứu các tiểu hệ thống sinh học như mô, tế bào và phân tử. Được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong phương pháp và thiết bị thí nghiệm, đến lượt mình, những sáng kiến ​​này lại trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của công nghệ vi mô và nano sinh học. Một tài liệu tham khảo đầy đủ, ngắn gọn, Biomechanics tích hợp bao quát...

(Hiển thị mô tả đầy đủ)
Thẻ
Thuộc về y học
Thể loại
Thuộc về y học
ISBN
ISBN 10: 1420008196
ISBN 13: 9781420008197
Ngôn ngữ
English
Ngày xuất bản
9/25/2007
Nhà xuất bản
CRC Press
Các tác giả
Donald R. Peterson
Joseph D. Bronzino
Rating
Chưa có xếp hạng
Thảo luận công khai% s
Đăng một bình luận mới
Chúng tôi đã tìm thấy% s nhận xét thỏa mãn truy vấn đó
PirateLib Logo