PirateLib
Ryska samhället och den ortodoxa kyrkan, religion i Ryssland efter kommunismen Omslag

Ryska samhället och den ortodoxa kyrkan, religion i Ryssland efter kommunismen

Ryska samhället och den ortodoxa kyrkan undersöker den ryska ortodoxa kyrkans sociala och politiska roll och dess relation till det civila samhället i det postkommunistiska Ryssland. Den visar hur ortodoxa prelater, präster och lekmän har format ryssarnas attityder till religiös och ideologisk pluralism, vilket i sin tur har påverkat hur ryssarna förstår civilsamhället, inklusive de av dess egenskaper - pluralism och samvetsfrihet - som är väsentliga för en fungerande demokrati. Den visar hur den officiella kyrkan, inklusive Moskvapatriarkatet, har hindrat utvecklingen av det civila samhället,...

(Visa fullständig beskrivning)
Taggar
Statsvetenskap
Kategorier
Statsvetenskap
ISBN
ISBN 10: 1134360827
ISBN 13: 9781134360826
Språk
English
Publiceringsdatum
6/2/2004
Utgivare
Routledge
Författare
Zoe Knox
Rating
Inget betyg ännu
Offentlig "Ryska samhället och den ortodoxa kyrkan, religion i Ryssland efter kommunismen" diskussion
Skriv en ny kommentar
Vi har hittat 0 kommentarer som uppfyller den frågan
PirateLib Logo