PirateLib
Leksione për fizikën statistikore dhe palosjen e proteinave Kopertina

Leksione për fizikën statistikore dhe palosjen e proteinave

Ky libër prezanton një qasje ndaj palosjes së proteinave nga pikëpamja e teorisë kinetike. Ka një bollëk të dhënash për palosjen e proteinave, por pak propozime janë të disponueshme për mekanizmin që drejton procesin. Këtu, të paraqitur për herë të parë, janë sugjerimet për drejtimet e mundshme kërkimore, të zhvilluara nga autori në bashkëpunim me C. C. Lin. Gjysma e parë e këtij libri të paçmuar përmban një përmbledhje koncize, por relativisht të plotë të temave përkatëse në mekanikën statistikore dhe teorinë kinetike. Ai përfshin tema standarde si termodinamika, shpërndarja Maxwell-Boltzmann...

(Shfaq përshkrimin e plotë)
Etiketat
Shkenca
Kategoritë
Shkenca
ISBN
ISBN 10: 9812561439
ISBN 13: 9789812561435
Gjuhe
English
Data e publikimit
1/1/2005
Botues
World Scientific
Autorët
Kerson Huang
Rating
Asnjë vlerësim ende
Diskutim publik "Leksione për fizikën statistikore dhe palosjen e proteinave"
Postoni një koment të ri
Ne kemi gjetur 0 komente që plotësojnë atë pyetje
PirateLib Logo