PirateLib
% s କଭର୍ |

ଏକ ଫ୍ଲାଟ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଚାଣକ୍ୟ, ଜଗତୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରଣା |

ଖୋଲା, ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, ଏହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଗାଇଡ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିର ବିଶ୍ global ସ୍ତରୀୟ ଚାଣକ୍ୟ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ | ଆଜିର "ସୀମାହୀନ" ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଏବଂ ଅଣ-ଲାଭ ପରିଚାଳକ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ read ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଏହି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଉତ୍ସଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ-ଲାଭ କିପରି ଅଧିକ ନମନୀୟ, ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହୋଇପାରିବ, ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | "ଜନ୍ ଜଣେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହକାରୀ: ଜ୍ଞାନୀ, ଉଦ୍ଭାବକ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅପୂରଣୀୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ବୁ to ିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପାଣ୍ଠି ସ...

(ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖାନ୍ତୁ |)
ଟ୍ୟାଗ୍ସ
ବ୍ୟବସାୟ
ଅର୍ଥନୀତି
ବର୍ଗଗୁଡିକ
ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି
ISBN
ISBN 10: 0470478012
ISBN 13: 9780470478011
ଭାଷା
English
ପ୍ରକାଶିତ ତାରିଖ
3/23/2009
ପ୍ରକାଶକ
John Wiley & Sons
ଲେଖକମାନେ
Jon Duschinsky
Rating
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ rating ଣସି ମୂଲ୍ୟାୟନ ନାହିଁ |
ଜନସାଧାରଣ% s ଆଲୋଚନା |
ଏକ ନୂତନ ମନ୍ତବ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
ଆମେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା% s ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଲୁ |
PirateLib Logo