PirateLib
Руско општество и православна црква, религија во Русија по комунизмот Корица

Руско општество и православна црква, религија во Русија по комунизмот

Руското општество и православната црква ја испитуваат социјалната и политичката улога на Руската православна црква и нејзиниот однос со граѓанското општество во посткомунистичка Русија. Тоа покажува како православните прелати, свештенството и мирјаните ги обликувале ставовите на Русите кон религиозниот и идеолошки плурализам, што пак влијаело на начините на кои Русите го разбираат граѓанското општество, вклучително и оние од неговите карактеристики - плурализмот и слободата на совеста - кои се од суштинско значење за функционална демократија. Тоа покажува како официјалната црква, вклучително и...

(Прикажи целосен опис)
Тагови
Политички науки
Категории
Политички науки
ISBN
ISBN 10: 1134360827
ISBN 13: 9781134360826
Јазик
English
Датум на објавување
6/2/2004
Издавач
Routledge
Автори
Zoe Knox
Rating
Сè уште нема оцена
Јавна дискусија "Руско општество и православна црква, религија во Русија по комунизмот"
Објавете нов коментар
Најдовме 0 коментари кои го задоволуваат тоа барање
PirateLib Logo