PirateLib
Тестирање на примарност во полиномско време, од рандомизирани алгоритми до „PRIMES е во P“ Корица

Тестирање на примарност во полиномско време, од рандомизирани алгоритми до „PRIMES е во P“

Самостоен третман на теоретски и практично важни ефикасни алгоритми за проблемот со примарноста. Текстот ги опфаќа рандомизираните алгоритми на Соловај-Штрасен и Милер-Рабин од доцните 1970-ти, како и неодамнешниот детерминистички алгоритам на Агравал, Кајал и Саксена. Том е напишан за студенти по компјутерски науки, особено за оние со посебен интерес за криптологија и студенти по математика, и може да се користи како додаток за курсеви или за самостојно учење.
Тагови
Математика
Категории
Математика
ISBN
ISBN 10: 3540259333
ISBN 13: 9783540259336
Јазик
English
Датум на објавување
8/17/2004
Издавач
Springer
Автори
Martin Dietzfelbinger
Rating
Сè уште нема оцена
Јавна дискусија "Тестирање на примарност во полиномско време, од рандомизирани алгоритми до „PRIMES е во P“"
Објавете нов коментар
Најдовме 0 коментари кои го задоволуваат тоа барање
PirateLib Logo