PirateLib
Биомеханика, принципи и апликации, второ издание Корица

Биомеханика, принципи и апликации, второ издание

Традиционално, примената на биомеханиката ќе ги моделира аспектите на човечкото тело на ниво на систем. Како резултат на тоа, најголемиот дел од технолошкиот напредок досега се појавува во развојот на уреди на ниво на системот. Во поново време, биомеханичките иницијативи ги истражуваат биолошките потсистеми како што се ткивата, клетките и молекулите. Поттикнати од напредокот во експерименталните методи и инструментацијата, овие иницијативи, пак, директно го поттикнуваат развојот на биолошките нано и микротехнологии. Целосна, концизна референца, Биомеханика интегрира покриеност на системи и мод...

(Прикажи целосен опис)
Тагови
Медицински
Категории
Медицински
ISBN
ISBN 10: 1420008196
ISBN 13: 9781420008197
Јазик
English
Датум на објавување
9/25/2007
Издавач
CRC Press
Автори
Donald R. Peterson
Joseph D. Bronzino
Rating
Сè уште нема оцена
Јавна дискусија "Биомеханика, принципи и апликации, второ издание"
Објавете нов коментар
Најдовме 0 коментари кои го задоволуваат тоа барање
PirateLib Logo