PirateLib
Rusko društvo i pravoslavna crkva, Religija u Rusiji nakon komunizma naslovnica

Rusko društvo i pravoslavna crkva, Religija u Rusiji nakon komunizma

Rusko društvo i pravoslavna crkva ispituje društvenu i političku ulogu Ruske pravoslavne crkve i njezin odnos prema civilnom društvu u postkomunističkoj Rusiji. Pokazuje kako su pravoslavni prelati, svećenstvo i laici oblikovali stavove Rusa prema vjerskom i ideološkom pluralizmu, koji je zauzvrat utjecao na načine na koje Rusi shvaćaju civilno društvo, uključujući i one njegove značajke - pluralizam i slobodu savjesti - koje su ključne za funkcionalna demokracija. Pokazuje kako je službena crkva, uključujući Moskovsku patrijaršiju, kočila razvoj civilnog društva, dok je s druge strane neslužb...

(Prikaži puni opis)
Oznake
Političke znanosti
Kategorije
Političke znanosti
ISBN
ISBN 10: 1134360827
ISBN 13: 9781134360826
Jezik
English
Datum objave
6/2/2004
Izdavač
Routledge
Autori
Zoe Knox
Rating
Još nema ocjene
Javna rasprava "Rusko društvo i pravoslavna crkva, Religija u Rusiji nakon komunizma"
Objavite novi komentar
Pronašli smo 0 komentara koji zadovoljavaju taj upit
PirateLib Logo