PirateLib
Testiranje primarnosti u polinomnom vremenu, od randomiziranih algoritama do "PRIMES je u P" naslovnica

Testiranje primarnosti u polinomnom vremenu, od randomiziranih algoritama do "PRIMES je u P"

Samostalni tretman teorijski i praktično važnih učinkovitih algoritama za problem primarnosti. Tekst pokriva randomizirane algoritme Solovay-Strassena i Miller-Rabina iz kasnih 1970-ih, kao i nedavni deterministički algoritam Agrawala, Kayala i Saxene. Svezak je napisan za studente računarstva, posebno one s posebnim interesom za kriptologiju, i studente matematike, a može se koristiti kao dodatak kolegijima ili za samostalno učenje.
Oznake
Matematika
Kategorije
Matematika
ISBN
ISBN 10: 3540259333
ISBN 13: 9783540259336
Jezik
English
Datum objave
8/17/2004
Izdavač
Springer
Autori
Martin Dietzfelbinger
Rating
Još nema ocjene
Javna rasprava "Testiranje primarnosti u polinomnom vremenu, od randomiziranih algoritama do "PRIMES je u P""
Objavite novi komentar
Pronašli smo 0 komentara koji zadovoljavaju taj upit
PirateLib Logo