PirateLib
Predavanja o statističkoj fizici i savijanju proteina naslovnica

Predavanja o statističkoj fizici i savijanju proteina

Ova knjiga uvodi pristup savijanju proteina sa stajališta kinetičke teorije. Postoji obilje podataka o savijanju proteina, ali malo je prijedloga dostupno o mehanizmu koji pokreće taj proces. Ovdje su prvi put predstavljeni prijedlozi mogućih smjerova istraživanja koje je autor razvio u suradnji s C. C. Linom. Prva polovica ove neprocjenjive knjige sadrži sažet ali relativno cjelovit pregled relevantnih tema iz statističke mehanike i kinetičke teorije. Uključuje standardne teme kao što su termodinamika, Maxwell-Boltzmannova distribucija i teorija ansambla. Posebne rasprave uključuju dinamiku f...

(Prikaži puni opis)
Oznake
Znanost
Kategorije
Znanost
ISBN
ISBN 10: 9812561439
ISBN 13: 9789812561435
Jezik
English
Datum objave
1/1/2005
Izdavač
World Scientific
Autori
Kerson Huang
Rating
Još nema ocjene
Javna rasprava "Predavanja o statističkoj fizici i savijanju proteina"
Objavite novi komentar
Pronašli smo 0 komentara koji zadovoljavaju taj upit
PirateLib Logo