PirateLib
Kvant u hemiji, pogled eksperimentatora Cover

Kvant u hemiji, pogled eksperimentatora

Ova knjiga istražuje način na koji je kvantna teorija postala centralna za naše razumijevanje ponašanja atoma i molekula. Sagledava način na koji ovo leži u osnovi mnogih eksperimentalnih mjerenja koja vršimo, kako tumačimo te eksperimente i jezik koji koristimo da opišemo naše rezultate. Pokušava da pruži prikaz kvantne teorije i nekih njenih primjena u hemiji. Ova knjiga je za istraživače koji rade na eksperimentalnim aspektima hemije i srodnih nauka na svim nivoima, od naprednih dodiplomaca do iskusnih vođa istraživačkih projekata, koji žele da poboljšaju, samostalnim učenjem ili u malim is...

(Prikaži puni opis)
Oznake
Nauka
Kategorije
Nauka
ISBN
ISBN 10: 0470017627
ISBN 13: 9780470017623
Jezik
English
Datum objave
12/17/2005
Izdavač
John Wiley & Sons
Autori
Roger Grinter
Rating
Još nema ocjene
Javna "Kvant u hemiji, pogled eksperimentatora" diskusija
Objavite novi komentar
Pronašli smo 0 komentara koji zadovoljavaju taj upit
PirateLib Logo