PirateLib
Rusko društvo i pravoslavna crkva, Religija u Rusiji nakon komunizma Cover

Rusko društvo i pravoslavna crkva, Religija u Rusiji nakon komunizma

Rusko društvo i pravoslavna crkva ispituje društvenu i političku ulogu Ruske pravoslavne crkve i njen odnos prema civilnom društvu u postkomunističkoj Rusiji. Pokazuje kako su pravoslavni sveštenici, sveštenstvo i laici oblikovali stavove Rusa prema verskom i ideološkom pluralizmu, koji je zauzvrat uticao na načine na koje Rusi shvataju građansko društvo, uključujući i one njegove karakteristike - pluralizam i slobodu savesti - koje su ključne za funkcionalna demokratija. To pokazuje kako je zvanična crkva, uključujući Moskovsku patrijaršiju, ometala razvoj civilnog društva, dok je s druge str...

(Prikaži puni opis)
Oznake
Političke nauke
Kategorije
Političke nauke
ISBN
ISBN 10: 1134360827
ISBN 13: 9781134360826
Jezik
English
Datum objave
6/2/2004
Izdavač
Routledge
Autori
Zoe Knox
Rating
Još nema ocjene
Javna "Rusko društvo i pravoslavna crkva, Religija u Rusiji nakon komunizma" diskusija
Objavite novi komentar
Pronašli smo 0 komentara koji zadovoljavaju taj upit
PirateLib Logo