PirateLib
Nove računske paradigme, mijenjanje koncepcija onoga što je izračunljivo Cover

Nove računske paradigme, mijenjanje koncepcija onoga što je izračunljivo

Ovo vrhunsko izlaganje složene teme ispituje nova dostignuća u teoriji i praksi računanja iz matematičke perspektive, sa temama koje se kreću od klasične izračunljivosti do složenosti, od bioračunarstva do kvantnog računarstva. Ova knjiga je pogodna za istraživače i diplomirane studente matematike, filozofije i računarstva sa posebnim interesovanjem za logiku i temeljna pitanja. Za diplomske studente najkorisniji su anketni radovi o računskoj analizi i biološkom računarstvu. Logičari i teoretski fizičari također će imati koristi od ove knjige.
Oznake
Kompjuteri
Kategorije
Kompjuteri
ISBN
ISBN 10: 0387685464
ISBN 13: 9780387685465
Jezik
English
Datum objave
11/28/2007
Izdavač
Springer Science & Business Media
Autori
S.B. Cooper
Benedikt Löwe
Andrea Sorbi
Rating
Još nema ocjene
Javna "Nove računske paradigme, mijenjanje koncepcija onoga što je izračunljivo" diskusija
Objavite novi komentar
Pronašli smo 0 komentara koji zadovoljavaju taj upit
PirateLib Logo