PirateLib
Predavanja o statističkoj fizici i savijanju proteina Cover

Predavanja o statističkoj fizici i savijanju proteina

Ova knjiga uvodi pristup savijanju proteina sa stanovišta kinetičke teorije. Postoji obilje podataka o savijanju proteina, ali postoji nekoliko prijedloga o mehanizmu koji pokreće proces. Ovdje su prvi put izneseni prijedlozi o mogućim pravcima istraživanja koje je razvio autor u suradnji sa C. C. Linom. Prva polovina ove neprocjenjive knjige sadrži sažet, ali relativno potpun pregled relevantnih tema iz statističke mehanike i kinetičke teorije. Uključuje standardne teme kao što su termodinamika, Maxwell-Boltzmannova distribucija i teorija ansambla. Posebne rasprave uključuju dinamiku faznih p...

(Prikaži puni opis)
Oznake
Nauka
Kategorije
Nauka
ISBN
ISBN 10: 9812561439
ISBN 13: 9789812561435
Jezik
English
Datum objave
1/1/2005
Izdavač
World Scientific
Autori
Kerson Huang
Rating
Još nema ocjene
Javna "Predavanja o statističkoj fizici i savijanju proteina" diskusija
Objavite novi komentar
Pronašli smo 0 komentara koji zadovoljavaju taj upit
PirateLib Logo