PirateLib
Biomehanika, principi i primjene, drugo izdanje Cover

Biomehanika, principi i primjene, drugo izdanje

Tradicionalno, primjene biomehanike će modelirati aspekte ljudskog tijela na nivou sistema. Kao rezultat toga, većina tehnološkog napretka do danas se pojavljuje u razvoju uređaja na nivou sistema. U novije vreme, biomehaničke inicijative istražuju biološke podsisteme kao što su tkiva, ćelije i molekuli. Potaknute napretkom eksperimentalnih metoda i instrumentacije, ove inicijative, zauzvrat, direktno pokreću razvoj bioloških nano- i mikrotehnologija. Potpuna, koncizna referenca, Biomehanika integriše pokrivenost modela sistema i podsistema, kako bi poboljšala opšte razumevanje ljudske funkcij...

(Prikaži puni opis)
Oznake
Medicinski
Kategorije
Medicinski
ISBN
ISBN 10: 1420008196
ISBN 13: 9781420008197
Jezik
English
Datum objave
9/25/2007
Izdavač
CRC Press
Autori
Donald R. Peterson
Joseph D. Bronzino
Rating
Još nema ocjene
Javna "Biomehanika, principi i primjene, drugo izdanje" diskusija
Objavite novi komentar
Pronašli smo 0 komentara koji zadovoljavaju taj upit
PirateLib Logo