PirateLib
Квантът в химията, поглед на експериментатор Корица

Квантът в химията, поглед на експериментатор

Тази книга изследва начина, по който квантовата теория е станала централна за нашето разбиране за поведението на атомите и молекулите. Той разглежда начина, по който това е в основата на толкова много експериментални измервания, които правим, как интерпретираме тези експерименти и езика, който използваме, за да опишем нашите резултати. Той се опитва да представи описание на квантовата теория и някои от нейните приложения в химията. Тази книга е за изследователи, работещи върху експериментални аспекти на химията и свързаните с нея науки на всички нива, от напреднали студенти до опитни ръководит...

(Покажи пълното описание)
Етикети
Наука
Категории
Наука
ISBN
ISBN 10: 0470017627
ISBN 13: 9780470017623
Език
English
Дата на публикуване
12/17/2005
Издател
John Wiley & Sons
Автори
Roger Grinter
Rating
Все още няма оценка
Публична "Квантът в химията, поглед на експериментатор" дискусия
Публикувайте нов коментар
Открихме 0 коментара, отговарящи на това запитване
PirateLib Logo